środa, 21 czerwca 2017

Etyka Dziennikarska

Co to jest ETYKA DZIENNIKARSKA? Każdy szanujący się dziennikarz powinien ją znać i jej przestrzegać. Poniżej krótki artykuł na ten temat i kilka ważnych porad dla przyszłych dziennikarzy. Zapraszamy do lektury!

Etyka Dziennikarska

   Dziennikarz kojarzy się z interesującym zawodem pełnym inspiracji, twórczości, przygód. Należy jednak pamiętać, że jest to również praca odpowiedzialna. Dziennikarze zobowiązani są do przestrzegania złożonego szeregu zasad ogólnych dotyczących pisania tekstów i przekazywania informacji. Jest to etyka dziennikarska, która reguluje normy w tym wyjątkowym, ale też wymagającym zawodzie. 

   Etyka dziennikarska jest rozumiana jako należąca do profesji, ponieważ łączy się z zawodem dziennikarza. Jest to zespół zasad, norm, czy też działań, które uważane są za właściwe. Etyka posiada trzy założenia, są to: prawda, dobro, piękno, które wynikają z siebie nawzajem.

   Podstawowe założenia, należące do etyki dziennikarskiej znajdują się w Karcie Etycznej Mediów. Została ona podpisana w dniu 29 marca w 1995 roku. Zasady Karty przedstawione są poniżej.
   Pierwsza to ZASADA PRAWDY oznacza, że osoby pracujące w mediach (dziennikarze, nadawcy, producenci, wydawcy) starają się, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą oraz sumiennie i bez zniekształcenia relacjonowały fakty w ich właściwym kontekście. Jeżeli zaś informacja jest błędna, dokonują jak najszybszego sprostowania.
   Kolejna z zasad dotyczy OBIEKTYWIZMU. Mówi ona o tym, że autor tekstu przedstawia rzeczywistość, niezależnie od jego własnych poglądów. Niezależnie od tego, jaki temat dziennikarz przedstawia musi pozbyć się swojej opinii na czas tworzenia materiału.
   Następnie ZASADA ODDZIELENIA INFORMACJI OD KOMENTARZA. Chodzi o to, aby odbiorca przekazu był w stanie go rozdzielić i wiedział, w którym miejscu został przedstawiony sam fakt, a gdzie opinia, czy pogląd.
   Kolejna to ZASADA UCZCIWOŚCI. Mówi ona o tym, że dziennikarz działa w zgodzie  z własnym sumieniem i dobrem odbiorcy. Nie ulega wpływom, jest nieprzekupny, odmawia działania, które jest niezgodne z przekonaniami.
   ZASADA SZACUNKU I TOLERANCJI. W tej zasadzie liczy się głównie poszanowanie ludzkiej godności, prawa dóbr osobistych, a przede wszystkim prywatności i dobrego imienia.
   Następna zasada, PIERWSZEŃSTWA DOBRA ODBIORCY. Chodzi o to, że podstawowe prawa czytelników, widzów, czy słuchaczy są nadrzędne wobec redakcji, dziennikarzy, producentów i nadawców.
  Ostatnia to ZASADA WOLNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI. Informuje o tym, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.

    Reguły przedstawione powyżej znajdują się w Karcie Etycznej Mediów. Dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają pracę jako dziennikarze, czy też Ci, którzy chcieliby kształcić się w tym kierunku może wydawać się to troszkę przerażające. Pojawia się świadomość, że przekazywanie informacji niesie ze sobą odpowiedzialność. Nie należy się tym jednak zrażać. Jeżeli osoba posiada w sobie pasje i chęci, potrafi dostosować się do norm obowiązujących, nie powinna rezygnować ze swoich marzeń. 

Paulina Żurek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz